CATA

cata
CATA - hãng thiết bị nhà bếp Tây Ban Nha, trực thuộc tập đoàn CNA Group