FAGOR

fagor-logo

Fagor - hãng thiết bị nhà bếp và gia dụng lớn nhất Tây Ban Nha